Земеделски култури

Земеделски култури

Застрахователна полица „Земеделски култури” е предназначена за застраховка на земеделски култури - полско и оранжерийно производство.

Срокът на сключване на застрахователна полица „Земеделски култури”  е различен  за различните видове култури.

По условията на застрахователна полица „Земеделски култури” се покриват по-долу изброените рискове, като застраховката може да се сключи за всеки един риск по отделно или в комбинация между тях:

  • “Градушка, Буря и Проливен дъжд”
  • “Пожар на корен”
  • “Осланяване”
  • “Измръзване и изтегляне”
  • “Наводнение”
  • “Киша”

 

ИДЗП Земеделски култури