Строително–монтажни рискове   

Строително–монтажни рискове

Застраховка „Строително-монтажни рискове” на Булстрад Виена Иншурънс Груп е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти.

Предмет на застраховката могат да бъдат:

 • цялата строителна площадка;
 • извършваните по договор строително-монтажни работи;
 • материалите;
 • механизацията и оборудването;
 • гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

Булстрад Виена Иншурънс Груп осигурява покритие:

 • „Всички рискове” и изплаща обезщетение при унищожаване и повреда на застрахованото имущество;
 • За отговорността във връзка с загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.

Булстрад Виена Иншурънс Груп предоставя допълнителни покрития за:

 • Загуба или повреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение.
 • Гаранционно обслужване на строителните работи.
 • Допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз.
 • Вреди от земетресение.
 • Имущество на склад извън строителната площадка.
 • Повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения.
 • Риск на проектанта.
 • Вибрации, отстраняване или отслабване на опората.

ИДЗП Строително-монтажни рискове

 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”