Отговорност на хотелиера и ресторантьора

Отговорност на хотелиера и ресторантьора

ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ покрива отговорността на хотелиери/ ресторантьори за:

  • пълна или частична загуба  или  повреда на имущество /без МПС/, както и за:
  • причинени смърт, телесни увреждания и/или акутно заболяване вследствие на злополука или в резултат на отравяне след консумация на храни и напитки, предоставени от ЗАСТРАХОВАНИЯ на територията на хотела или ресторанта на негови гости, клиенти или посетители при или по повод осъществяване на дейността му.

Срещу заплащане на допълнителна премия ЗЕАД  „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ покрива  причинените вреди на трети лица, произтичащи от гражданската отговорност на хотелиера/ресторантьора:

  • във връзка с експлоатацията на басейни, фитнес-центрове, сауни, центрове за масаж, спортни площадки, нощни заведения и др.;
  • върху МПС на гости на хотела, докато са се намирали на определените за това паркинги или гаражи на ЗАСТРАХОВАНИЯ (без кражба или грабеж);
  • от кражба чрез взлом на лични вещи от стаите на гостите, с изключение на пари, чекове, накити и украшения от благородни метали, ценности и др. подобни, които не са предоставени за съхранение в специална каса, осигурена от хотелиера;
  • в случаите, когато се предлагат допълнителни услуги извън територията на обекта (хотела/ресторанта), но на територията на Република България.

Покритието по застраховката е валидно за територията на Република България

ИДЗП Отговорност на хотелиера и ресторантьора