Видео   

Видео

Емоции и моменти от "Малки великани" за Купата на Булстрад 2018
София, 9.10 - „Малки великани” за Купата на Булстрад 2018
Стара Загора, 4.10 - „Малки великани” за Купата на Булстрад 2018
Бургас, 3.10 - „Малки великани” за Купата на Булстрад 2018
 
 
За КОМПАНИЯТА
БУЛСТРАД
е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Ние сме компания, приела устойчива бизнес стратегия за привличане и задържане на клиенти, партньори и служители.

Ние Защитаваме важното – това, което е ценно за нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност, стабилност и надеждност.

Научете повече за ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”