Какви Асистанс услуги предлагаме към застраховки Каско и ГО?

Какви Асистанс услуги предлагаме към застраховки Каско и ГО?

По застраховка Каско за територията на Република България:

  • Безплатна карта серия Е за всички леки и регистрирани като N1 автомобили за пътна помощ в случай на застрахователно събитие.
  • Срещу допълнително заплащане, предлагаме карта серия А, в случай на пътна помощ при застрахователно събитие, техническа повреда и експлоатация на автомобила.
  • Срещу допълнително заплащане, предлагаме карта серия Н, в случай на пътна помощ при застрахователно събитие, техническа повреда и експлоатация на автомобила:
    • Без ограничение на пробега
    • Без ограничение на брой събития
    • Без ограничение от годината на производство на автомобила
  • Безплатна карта серия Т за всички ППС над 3,5 тона общо тегло за пътна помощ в случай на застрахователно събитие.

Предлагаме безплатен асистанс в чужбина за автомобили до 3,5 т общо тегло съгласно ОУ.

По застраховка ГО за територията на Република България:

Срещу допълнително заплащане, предлагаме карта серия Г, в случай на пътна помощ при застрахователно събитие, техническа повреда и експлоатация на автомобила.