За какъв период може да се сключи?

За какъв период може да се сключи?

Срокът на застраховката е от един ден до една година.