Купих автомобил, който има действаща застраховка „КАСКО” в Булстрад. Какво трябва да направя?

Купих автомобил, който има действаща застраховка „КАСКО” в Булстрад. Какво трябва да направя?

Съгласно ОУ по застраховка Каско Стандарт при прехвърляне на МПС/ППС в срок до 7 дни от подписване на договор за покупко-продажба е необходимо да се издаде анекс към застраховката Каско и да бъде извършен оглед на автомобила. Моля, посетете офис или агенция на Булстрад, като носите договор за покупко-продажба и рег.талон на МПС/ППС.