Има ли възрастови ограничения?

Има ли възрастови ограничения?

Могат да бъдат застраховани български и чуждестранни граждани, продължително и постоянно пребиваващи на територията на Република България, които са на възраст до 75 (седемдесет и пет) години към крайната дата на застраховката. За лица над тази възрастова граница може да се сключи застраховка при заплащане на допълнителна застрахователна премия, определена от Застрахователя.