Какво покритие да избера?

Какво покритие да избера?

Основната клауза по застраховката е Медицински разноски. По нея се покриват възникналите в спешни случаи, по медицинско предписание, медицински, хирургични, фармацевтични и болнични разноски, свързани с настъпването на рисковете злополука и внезапно заболяване.

Лимитите, при които да се сключи застраховката, се избират индивидуално и са в зависимост от дестинацията и срока на пътуване. В най-честите случаи, застраховката се сключва при лимити между 10 000 евро и 30 000 евро.

Допълнителни покрития са налични към застраховката и са групирани в следните клаузи:

  • „Правна помощ“
  • „Обща гражданска отговорност към трети лица“
  • „Отмяна, прекъсване или удължаване на пътуването“
  • „Забавяне, повреда, загуба или кражба на багаж и документи“
  • „Семейство“
  • „Разходи по издирване и спасяване“
  • „Допълнителни асистанс услуги“
  • „Злополука за чужбина“