Кога трябва да си направя застраховката?

Кога трябва да си направя застраховката?

При влизане или транзитно преминаване през територията на Република България следва да има сключена медицинска застраховка.