Трябва ли да се извърши оглед на моето МПС/ППС?

Трябва ли да се извърши оглед на моето МПС/ППС?

Огледът е задължителен, както при сключване на полица, така и при настъпване на застрахователно събитие.

Оглед при сключване на полица за МПС/ППС може да се извърши във всеки офис на Булстрад. Оглед при сключване не е необходим, когато се подновява полица без прекъсване на покритието. За повече информация може да се обърнете към служителите на Булстрад в офисите и агенциите на Булстрад.

Оглед при щета на МПС/ППС се извършва в ликвидационните центрове на VIG Services.