Кога трябва да си направя застраховката?

Кога трябва да си направя застраховката?

Застраховката следва да бъде сключена преди датата на пътуването.

В случай, че сте избрали клауза „Отмяна, прекъсване или удължаване на пътуването”, то тя може да бъде включена към застрахователния договор не по-късно от 5 (пет) работни дни след деня на направено частично или пълно плащане на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или друг транспортен билет или заплащане на хотел, като до началната дата на пътуването остават не по-малко от 48 (четиридесет и осем) часа. Дължимата премия трябва да бъде платена преди този краен срок.