Валидна ли е застраховката Каско за чужбина ?

Валидна ли е застраховката Каско за чужбина ?

Да, съгласно ОУ.