Къде мога да платя поредна вноска по полица „КАСКО” ?

Къде мога да платя поредна вноска по полица „КАСКО” ?

Във всеки офис и агенция на Булстрад, както и при всеки наш партньор, с когото имаме сключен договор за посредничество.

Бихте могли да заплатите и директно през сайта на Булстрад.