Какво покрива застраховката Туристи на територията на Република България?

Какво покрива застраховката Туристи на територията на Република България?

Основното покритие по застраховката е смърт или трайна загуба на трудоспособност, вследствие на злополука.

Срещу заплащане на допълнителна премия от застрахования/застраховащия, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обезщети застрахования за следните допълнителни покрития:

  • Медицински разноски, спасителни разноски и разходи за репатриране
  • Кражба и повреда на личен багаж и пари
  • Отмяна на пътуването,неосъществено пътуване или съкращаване срока на престоя
  • Закъснение при пристигането
  • Правни разноски
  • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица
  • Помощ при  пътуване с автомобил
  • Помощ при нещастен случай в планината